Dotace

Dotační program

Informace o dešťovém programu dle dotačního programu "Dešťovka"

Ministerstvo životního prostředí dne 27. 4. 2017 schválilo dotační program pro využití dešťové vody u RD.

Dotační program je rozdělen do 3 kategorií, dle využití dešťové vody.

  1. Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady
  • dotace až 20 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů
  • pro stávající domy v lokalitách zasažených akutním nedostatkem vody
  1. Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady
  • dotace až 30 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů
  • pro stávající domy i novostavby v celé ČR
  1. Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody
  • dotace až 60 000 Kč (v kombinaci s využitím srážkové vody) nebo 45 000 Kč (bez kombinace s využitím srážkové vody) + 3 500 Kč/m3 nádrže + 10 000 Kč na projektovou přípravu, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů
  • pro stávající domy i novostavby v celé ČR