Technický list

Polypropylenové nádrže

Polypropylenové nádrže na akumulaci srážkových vod

Nádrže se ukládají do země pod úroveň terénu. Objem a velikost nádrží je přizpůsoben požadavkům odběratele, projektanta či vodoprávního orgánu.

Válcové nádrže

Válcové nádrže nesamonosná

Nádrže jsou vyráběny dle standardních rozměrů viz. příloha, nebo s variabilními rozměry dle požadavku odběratele, při nepřekročení maximálních rozměrů: Průměr 3,5 m, výška 3,5 m.

Typ a síla polypropylenu je volena podle užitných vlastností a konstrukce nádrže s možností stabilizace polypropylenu vůči ÚV záření. Konstrukce nádrží je navrhována tak, aby byla dodržena podmínka normy vodotěsnosti ČSN 750905 a požadovaných vlastností nádrže.

Hranaté nádrže

Válcové nádrže nesamonosná

Nádrže jsou vyráběny dle standardních rozměrů viz. příloha, nebo s variabilními rozměry dle požadavku odběratele, při nepřekročení maximálních rozměrů: Délka 8 m, šíře 3,5 m, výška 3,5 m.

Typ a síla polypropylenu je volena podle užitných vlastností a konstrukce nádrže od síly 8 mm do 80 mm materiálu , s možností stabilizace polypropylenu vůči ÚV záření. Konstrukce nádrží je navrhována tak, aby byla dodržena podmínka normy vodotěsnosti ČSN 750905 a požadovaných vlastností nádrže.

Hranaté nádrže

Válcové nádrže nesamonosná

Nádrže jsou vyráběny dle standardních rozměrů viz. příloha, nebo s variabilními rozměry dle požadavku odběratele, při nepřekročení maximálních rozměrů: Délka 8 m, šíře 3,5 m, výška 3,5 m.

Typ a síla polypropylenu je volena podle užitných vlastností a konstrukce nádrže od síly 8 mm do 80 mm materiálu , s možností stabilizace polypropylenu vůči ÚV záření. Konstrukce nádrží je navrhována tak, aby byla dodržena podmínka normy vodotěsnosti ČSN 750905 a požadovaných vlastností nádrže.

Stavební osazení nádrží

Stavební osazení nádrží do terénu

Nádrže se osazují na betonovou základovou desku o síle 150-200 mm. PP nádrž se staticky zajistí proti působení předpokládaného zatížení dle místních podmínek, dle projektu zpracovaného odborně způsobilou oprávněnou osobou. Nádrž je nutno obetonovat betonem, v případě osazení v blízkosti komunikace či možnosti výskytu spodní vody je vhodné použít armaturu.

Při betonáži je nutné nádrž rozepřít nebo současně napouštět vodou. Uložení a stavební část osazení nádrže řeší projektová dokumentace. Provede se připojení přítoku a odtoku.

Přednosti polypropylenových nádrží

Přednosti polypropylenových nádrží

- jednoduchá montáž
-minimální stavební pracnost při osazení
-nízká hmotnost
-dlouhodobá životnost
-100% vodotěsnost
-samonosné provedení
-variabilnost tvaru
-cenová dostupnost